Aktualności

2016-04-07 10:16

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. Znaczenie i symbolika poszczególnych części Mszy św. – PRZEISTOCZENIE

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Przeistoczenie jest właściwym czasem, w którym następuje autentyczne połączenie Nieba i Ziemi. Otwiera się Niebo wraz z całym mnóstwem łask, z których największą jest obecność Boga. Chrystus cierpiący, ukazuje się pod postacią chleba i wina. Męka Pańska przechodzi teraz swój najwyższy i najstraszniejszy etap – krzyż.  Chrystus zawieszony na krzyżu, ukryty z Ciałem i Krwią, czyni swoje przebłaganie za każdą ludzką duszę. Jak wąż na pustyni, tak Chrystus na krzyżu, czyni cud uzdrowienia całej ludzkości. Jak izraelici mieli patrzeć na obraz wywyższonego węża, tak chrześcijanie winni patrzeć na wywyższonego dla nich na krzyżu Chrystusa. Niewidzialny na sposób ludzki a realnie obecny w Chlebie eucharystycznym, jest wywyższany dla nas przez dzisiejszego Mojżesza, przez kapłana, który czyni za ludzkość przebłaganie. Chrystus na krzyżu pragnie być czczony, pragnie aby schorzałe ludzkie oczy zwróciły się ku Niemu, aby odzyskać wzrok duszy, zdrowie ducha i być uleczonym. Jezus nie cierpi swojej skrajnej nędzy, aby być ukrytym, nie, On zostaje zawieszony w swej największej nędzy, aby na Niego patrzono. Chce, aby ludzkie oczy słały Mu uwielbienie, wpatrując się z miłością w Tego, który swój Majestat pozwolił upokorzyć i znieważyć. Patrzmy z miłością, wpatrujmy się w Niego, aby uzyskać uzdrowienie, ludzie powinni liczyć na to uzdrowienie i kochać, z całego serca Boga w Człowieku, w Chrystusie ukrzyżowanym.

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...