Aktualności

2016-04-07 10:16

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. Znaczenie i symbolika poszczególnych części Mszy św. – PRZEISTOCZENIE

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Przeistoczenie jest właściwym czasem, w którym następuje autentyczne połączenie Nieba i Ziemi. Otwiera się Niebo wraz z całym mnóstwem łask, z których największą jest obecność Boga. Chrystus cierpiący, ukazuje się pod postacią chleba i wina. Męka Pańska przechodzi teraz swój najwyższy i najstraszniejszy etap – krzyż.  Chrystus zawieszony na krzyżu, ukryty z Ciałem i Krwią, czyni swoje przebłaganie za każdą ludzką duszę. Jak wąż na pustyni, tak Chrystus na krzyżu, czyni cud uzdrowienia całej ludzkości. Jak izraelici mieli patrzeć na obraz wywyższonego węża, tak chrześcijanie winni patrzeć na wywyższonego dla nich na krzyżu Chrystusa. Niewidzialny na sposób ludzki a realnie obecny w Chlebie eucharystycznym, jest wywyższany dla nas przez dzisiejszego Mojżesza, przez kapłana, który czyni za ludzkość przebłaganie. Chrystus na krzyżu pragnie być czczony, pragnie aby schorzałe ludzkie oczy zwróciły się ku Niemu, aby odzyskać wzrok duszy, zdrowie ducha i być uleczonym. Jezus nie cierpi swojej skrajnej nędzy, aby być ukrytym, nie, On zostaje zawieszony w swej największej nędzy, aby na Niego patrzono. Chce, aby ludzkie oczy słały Mu uwielbienie, wpatrując się z miłością w Tego, który swój Majestat pozwolił upokorzyć i znieważyć. Patrzmy z miłością, wpatrujmy się w Niego, aby uzyskać uzdrowienie, ludzie powinni liczyć na to uzdrowienie i kochać, z całego serca Boga w Człowieku, w Chrystusie ukrzyżowanym.

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...