Aktualności

2016-04-07 10:09

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. Znaczenie i symbolika poszczególnych części Mszy św. – POCAŁUNEK SKŁADANY NA OŁTARZU

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Pocałunek, składany na Ołtarzu, oznacza potwierdzenie tej gotowości kapłana, zjednoczonego z Chrystusem. Kapłan, składając pocałunek na Ołtarzu, wyznaje Bogu swoje „fiat” – „Bądź wola Twoja” i wówczas rozpoczyna się Męka naszego Pana. Od samego początku Mszy świętej uczestniczymy w niezwykłym wydarzeniu – Chrystus, przyjmując kolejne cierpienie, przygotowuje się do Ofiary najwyższej. Tak jak baranek, którzy przed złożeniem go w ofierze zostaje oczyszczony, tak Chrystus przechodzi kolejne cierpienia, w których Jego Dusza oczyszcza się z grzechów, które świadomie za nas przyjął. Każde cierpienie ofiaruje za inny grzech, każdą zniewagę za inne bluźnierstwo. Jak wiele grzechów, tak wiele cierpień jest zadawanych Jezusowi, który świadomie gromadzi je wszystkie w swoim Sercu, jako ofiarę za grzechy ludzkości. Ciało Boga staje się areną popisów najokrutniejszych katów, pod których postaciami kryją się wszystkie nasze grzechy. Katami dla Jezusa są nawet drobne kobiety, które podnosił z ich upadku i dzieci, nie mające umiaru w popisywaniu się przed sobą. Cała droga Męki Pana jest przygotowaniem do szczytu cierpienia i hańby, do krzyża.

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...