Aktualności

2016-04-07 10:17

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. Znaczenie i symbolika poszczególnych części Mszy św. – PO PRZEISTOCZENIU

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Po przeistoczeniu następuje czas, w którym towarzyszymy wraz z Matką Najświętszą Jezusowi w Jego najgorszych godzinach, godzinach największej ciemności i Męki na krzyżu, kiedy Jego ciało i Dusza konały w boleści, al Jego usta wciąż szeptały psalmy przebłagania. Konajmy z żałości wraz z Nim, pocieszajmy Jego Matkę, łącząc nasza modlitwę z modlitwą Chrystusa na krzyżu, modlitwą za całą ludzkość, modlitwą uwielbienia Ojca w modlitwie „Ojcze nasz”. Teraz niech wybrzmią słowa Jezusa, Jego ostatnie słowa do Ojca, wyszeptane nad nami, za nas. Nie o swoja duszę błagał Chrystus,  ale o duszę świata, duszę całej ludzkości, duszę Kościoła i duszę kapłańską. Kiedy więc kapłan odmawia modlitwy za Kościół, za żywych i zmarłych, my również powinniśmy dołączać te intencję, nie pozwalać uciekać myślom, ale szeptać w duchu nasze modlitwy, zjednoczone z modlitwami kapłana..

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...