Aktualności

2016-04-07 10:00

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. Znaczenie i symbolika poszczególnych części Mszy św. – KAPŁAN WSTĘPUJE „NA STOPNIE OŁTARZA”

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Chciałbym pokazać wam od początku, co dzieje się podczas Mszy świętej i jak działają symbole, ukryte we Mszy świętej, które nie są dziś zupełnie rozumiane. Zaczyna się wszystko od wstąpienia kapłana na Górę Golgoty, tzn. na stopnie Ołtarza, a więc oznacza to gotowość do złożenia Ofiary, cierpienia Boga, połączonego z cierpieniem własnym. Kapłan, wstępując na stopnie Ołtarza, musi mieć świadomość, że sam staje się ofiarą dla Boga, ponieważ Chrystus, czyniąc go kapłanem, uczynił się Ofiarą w tym kapłanie i jego ciało służy Chrystusowi jako Arka Przymierza na ziemi. Tym stał się każdy kapłan chodzący po ziemi, mieszkaniem dla żywego Boga, który w nim działa, cierpi, naucza i umiera. A więc wstępując na stopnie Ołtarza, kapłan powinien wyznawać w sercu gotowość poniesienia cierpień wraz z Jezusem. Każdy członek Kościoła winien przychodzić na Mszę świętą z pragnieniem współuczestniczenia i gotowością przyjęcia choć części cierpienia Zbawiciela, a przynajmniej ulżenia Mu w cierpieniu poprzez szczere współczucie.

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...