Aktualności

2016-04-07 10:20

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. Znaczenie i symbolika poszczególnych części Mszy św. – CZAS OSTATECZNY – JEZUS ODDAJE SWEGO DUCHA OJCU

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Po tych modlitwach, które maja największa moc, ponieważ są wypowiadane ostatkiem sił duszy i ciała przez Chrystusa, następuje czas ostateczny. Jezus oddaje swego Ducha Ojcu. Przed Jego oczyma zupełna ciemność, w Duszy zupełne resztki nadziei, rozpaczliwe wzywanie Matki, rozpaczliwa prośba o ufność, konanie, ostatnie oddechy i cisza. Jezus umiera. Ta chwila żąda ciszy. Ta chwila żąda łez. Ta chwila żąda skupienia i całej miłości i wdzięczności, na jaką nas stać. Dopiera po chwili rozlega się bolesne zawodzenie niewiast i płacz Matki, w której miecz dopełnia swego ciosu, przebijając Jej Serce. Nasze usta i nasze serca winny łączyć się w tej chwili z cierpieniem Matki, wyznając dopełnioną Ofiarę w Chrystusie i błagając Boga słowami:

BARANKU BOŻY

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...