Aktualności

2016-04-07 10:23

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. Znaczenie i symbolika poszczególnych części Mszy św. – BARANKU BOŻY

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: „Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami”. Te słowa oznaczają, że otwieramy się zupełnie na łaskę Boga, wlewaną do naszych serc przez Ofiarę Chrystusa. Ta dopełniona Ofiara stała się dla nas, abyśmy mogli teraz, pełni ufności, wzywać tego Boga, którzy przed chwilą skonał na naszych oczach, tego samego Chrystusa, wyznając  Nim Boga, już na wysokościach, już obleczonego w Majestat i chwałę, błagajmy o miłosierdzie nad nami grzesznymi, aby raczył obdarzyć nas owocami swej Męki. Tym jest modlitwa „Agnus Dei”.

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...