Aktualności

2016-04-07 12:36

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. ZANIKŁ SENS OFIAROWANIA

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Ofiarowanie jest również czasem ofiarowania się wiernych. Ofiarę własną należy łączyć z Ofiarą Jezusa. Wszystko poświęcić Bogu i liczyć na Jego miłosierdzie. Chrystus powiedział, że kto odda Mu swoje życie z Jego powodu, zyska życie wieczne. Chrześcijanin dziś nie umiera na arenach, rozszarpywany przez dzikie zwierzęta, ale umiera codziennie, poprzez walkę na śmierć i życie z otaczającym go zewsząd światem zła. Dlatego w czasie ofiarowania, każdy człowiek może ofiarować Bogu swoje życie, codziennie je ofiarować i codziennie je tracić dla Chrystusa, według Jego Woli, tak, jak On zechce i kiedy On zechce. A jednak gotowość przyjęcia męczeństwa, choćby to było tylko męczeństwo ducha, jest przyjmowane tak, jakby ofiara ta się dokonała, nawet gdyby się koniec końców nie dokonała, bowiem czyste serce i szczera intencja są przyjmowane przez Boga, nie krew i ból, ale pragnienie wydania się i stania się krwią i bólem dla Niego, z miłości do Niego. Dlatego ofiarę z naszego życia możemy składać Bogu codziennie i jeśli jest to czynione ze szczerą intencją , Bóg ją przyjmuje tak, jakbyśmy codziennie ponosili dla Niego męczeństwo . Nasze możliwości składania Bogu ofiary z samych siebie i wydawania Mu swego życia z miłości do Niego są dla nas nieograniczone.

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...