Aktualności

2016-04-07 12:55

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. ZANIK SENSU BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Powiem ci teraz o tym, co potem, o błogosławieństwie kapłana. Ludzie w kościele czasem wychodzą przed błogosławieństwem, czasem zupełnie na nie nie czekają, bo go nie pragną. Nie pojmują, co im daje i dlaczego jest udzielane. Widzisz, Chrystus odchodząc z ziemi, pobłogosławił ją, pobłogosławił uczniów i obdarzył ich swoim pokojem. Ten pokój, który pozostawił, jest zaczątkiem Nieba. Pozostawia w duszy tęsknotę za nieskazitelnym, wiecznym pokojem.

Pokój w Bogu, jaki osiągamy na ziemi, jest niedoskonały, bo zależy w dużej mierze od nas samych, ale jeśli nawet w walce będziemy się modlić o pokój, otrzymamy go. Tyczy się to pokoju duszy, w którym przebywa on w połączeniu z Chrystusem. Pokój ten jest silniejszy od ataków złego ducha i może być zachowany głęboko w duszy, nawet kiedy wszystko wokół pełne jest niepokoju. Ziemia nie trwa w pokoju. Im więcej pokoju w was, tym bardziej Szatan zdaje się ten pokój zabijać, jednak Duch Święty przymnaża nam tej łaski, kiedy jej bardzie potrzebujemy. Chrześcijanie nie powinni obawiać się żadnych wydarzeń, bo są objęci łaską Chrystusa. Ta łaska, która ich chroni, umacnia i czyni niezależnymi od świata, wypływa z błogosławieństwa. Poprzez znak krzyża, jaki kapłan czyni nad wiernymi, Duch Święty udziela łaski, na miarę otwarcia duszy na tę łaskę i w zależności od Woli Bożej, spływa ona różnie na różne dusze.

Jezus odchodząc, pobłogosławił uczniów, aby zanieśli Jego pokój do swoich domów. Ten pokój to rwanie w Nim. Tylko taki pokój jest trwały. Błogosławieństwo udziela nam łaski obecności Chrystusa, który w tym błogosławieństwie działa mocą Ducha Świętego. Bez tego błogosławieństwa Boga, nie moglibyśmy nic uczynić. Każde błogosławieństwo, które wynosimy po Mszy świętej, wydostaje się z Nieba w świat i działa, działa przemieniając, kształtując świat na obraz Boży.

Droga każdego błogosławieństwa jest dalekosiężna w skutkach, dociera czasem bardzo daleko i sprowadza dobro tam, gdzie się go zupełnie nie można spodziewać. Dlatego bierzcie błogosławieństwo zawsze, proście o nie, błogosławieństwo jest bezpośrednim ściąganiem łaski z Nieba dla naszych potrzeb, naszych nędz i niepokojów, to Boży pokój, który zstępując, przemienia świat.

Chciałbym, abyście dalej przekazywali błogosławieństwa, które otrzymujecie od kapłanów. Nie tylko oni mogą błogosławić. W Imię Boże Duch udziela się tym, którzy wierzą i szuka tylko spragnionych Jego łaski dusz. Błogosławieństwo otacza wszystkich tych, którzy o nie proszą i przyjmują je z miłością. Błogosławie cię córko. Amen.

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...