Aktualności

2023-07-23 16:07

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. Zanik rozumienia Golgoty – NIE WYSTARCZY STANĄĆ POD KRZYŻEM, ABY BYĆ ZBAWIONYM

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Te wszystkie wydarzenia dzieją się naprawdę, choć ich nie widzimy, widzimy tylko znaki, poprzez które wchodzimy w święte tajemnice, jednak ofiara nasza powinna być świadoma. Jezus na krzyżu nie może być sam. Skoro przychodzimy pod krzyż, musimy z Nim współcierpieć, musimy być Mu wdzięczni i musimy nasze serca unosić do Jego Serca, aby zakryć przed Nim obraz ohydy, bluźnierstw i zniewag świata. Jesteśmy, jako Kościół, pociechą Matki Najświętszej, pociechą płaczącego Jana, Magdaleny i świętych niewiast, tych nielicznych pod krzyżem, którzy płakali. Należy pamiętać, że nie wystarczy stanąć pod krzyżem, aby być zbawionym. Trzeba współcierpieć, pocieszać, współczuć i prosić, żałować za grzechy i kochać, przede wszystkim kochać. Przychodząc na Mszę Świętą i stając obojętnie wobec konającego Boga, zmieniamy się w próżnych gapiów, okrutnych w swej obojętności, przydajemy bólu Chrystusowi, zamiast Mu współczuć, a grzesząc choćby myślami, dołączamy do katów. Będąc tak blisko krzyża, trzeba być najrozważniejszym, bo tutaj ważą się losy świata, jesteśmy najbliżej miłości Boga i najbardziej możemy ją zranić, dlatego nikt, tak jak Kościół, nie może pocieszyć lub przydać bólu Zbawicielowi, bo nikt nie został dopuszczony bliżej krzyża i Zbawiciela.

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...