Aktualności

2016-04-07 12:42

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. Zanik rozumienia Golgoty – MARTWOTA I MARAZM NA DZISIEJSZEJ GOLGOCIE

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: W tej chwili, muszę zwrócić wasze oczy na was i pokazać wam, co widzi Jezus ze swojego krzyża. Nie mówię tu o zbrodniach świata, ale o was, którzy stoicie pod krzyżem. Jezus szuka przyjaciół, rozgląda się, pragnąc znaleźć jakąkolwiek, choćby najmniejszą pociechę, która doda Mu otuchy i siły. Wśród nielicznych, zgromadzonych pod krzyżem, widzi jednak zaledwie kilka dusz, a i to jest rzadkie. Ludzie pełni nieświadomości i niewiary, rozmyślają o swoich problemach, czekają na koniec Mszy Świętej. To tak, jakby mówili: “kiedyż On w końcu skona?” Ministranci zaczepiają się na wzajem, kapłan myli słowa modlitwy, rozlega się skrzypnięcie, oczy wszystkich zwracają się w stronę dźwięku, pustka, martwota, nicość. W momencie podniesienia Jezus widzi tych wszystkich, którzy udają, że klęczą, przykucając, z obawy przed zgorszeniem i potępieniem ze strony ludzi, klękają ze względu na ludzi, nie na Boga. Jezus szuka, pragnie się spotkać ze wzrokiem kochającej Go duszy, ale nikt na niego nie patrzy. Jedni uspokajają dzieci; inni spuszczają głowy, ale zapominają, po co to czynią; inni poprawiają ubranie, czy próbują dogodzić swoim kolanom, aby nie odczuwały nie komfortu; jeszcze inni szukają wzrokiem czegoś godniejszego zainteresowania. Cały kościół popada w pewnego rodzaju marazm, wiedząc, że dzieje się coś, ze  względu na co powinni zachować się szczególniej, ale nie wiedzą właściwie jak. Odczekują więc tę chwilę i wracają, ożywiają się dopiero na słowa kapłana, który wzywa ich do wspólnej modlitwy “Ojcze nasz”. Kapłani, skuszeni przez złego ducha, wybiegają już często myślami w przyszłość, planują swoje obowiązki i sprawy, a unosząc Jezusa, czynią to mechanicznie, bez miłości i bez wiary, nie dając Mu możności odebrania należnej chwały. Tak jakby ten moment był i dla kapłana niewygodny i niezrozumiały, on również pragnie, aby ta dziwna chwila, w której nie bardzo wie, co powinien odczuwać i mówić, już się skończyła.

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...