Aktualności

2016-04-07 09:23

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. WYMIAR WEWNĘTRZNY MSZY ŚWIĘTEJ

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Musisz pamiętać, że Msza święta ma swój wewnętrzny wymiar, który przerasta swoim splendorem i doniosłością wymiar zewnętrzny. Zubażając wymiar zewnętrzny Mszy świętej: liturgii, Ołtarza, zubaża się też niestety jej wymiar wewnętrzny w duszach i dlatego wasze myśli wciąż uciekają spod krzyża Pana. Jezus jednak wciąż, przez cały okres trwania Mszy świętej jest obecny na Golgocie. Jeśli odchodzimy od Ołtarza naszymi myślami, tym samym pozostawiamy Go tam samego.

Mówiłem ci już o tym, że poprzez jej [Mszy Świętej] zubożenie, ludzie utracili wiarę, bo zostali pozbawieni tajemnicy i lęku, świętego lęku przed tajemnicą Boga. Zyskali pewność, że mogą kontrolować działanie Boże w obrębie Kościoła, a także całego świata. Bóg pozornie pozwala na to wszystko, ale wdzięczny jest bardzo tym, którzy nie dali się zwieść. Znajduje w nich prawdziwą pociechę.

Reforma liturgiczna wprowadziła bardzo wiele ograniczeń dla działania łaski Bożej i pomnażania wiary, ale jeszcze więcej nadużyć, jakimi są dowolne interpretacje tej formy i próbowanie jej wobec wiernych, na ile da się ją [Mszę Świętą] oszpecić, aby wciąż podobała się wiernym.

***

Rozmyślanie Męki Pańskiej podczas Mszy św. – co się dzieje podczas Mszy św.

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie – o. Pio

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...