Aktualności

2022-12-24 16:07

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. WYMIAR WEWNĘTRZNY MSZY ŚWIĘTEJ

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Musisz pamiętać, że Msza święta ma swój wewnętrzny wymiar, który przerasta swoim splendorem i doniosłością wymiar zewnętrzny. Zubażając wymiar zewnętrzny Mszy świętej: liturgii, Ołtarza, zubaża się też niestety jej wymiar wewnętrzny w duszach i dlatego wasze myśli wciąż uciekają spod krzyża Pana. Jezus jednak wciąż, przez cały okres trwania Mszy świętej jest obecny na Golgocie. Jeśli odchodzimy od Ołtarza naszymi myślami, tym samym pozostawiamy Go tam samego.

Mówiłem ci już o tym, że poprzez jej [Mszy Świętej] zubożenie, ludzie utracili wiarę, bo zostali pozbawieni tajemnicy i lęku, świętego lęku przed tajemnicą Boga. Zyskali pewność, że mogą kontrolować działanie Boże w obrębie Kościoła, a także całego świata. Bóg pozornie pozwala na to wszystko, ale wdzięczny jest bardzo tym, którzy nie dali się zwieść. Znajduje w nich prawdziwą pociechę.

Reforma liturgiczna wprowadziła bardzo wiele ograniczeń dla działania łaski Bożej i pomnażania wiary, ale jeszcze więcej nadużyć, jakimi są dowolne interpretacje tej formy i próbowanie jej wobec wiernych, na ile da się ją [Mszę Świętą] oszpecić, aby wciąż podobała się wiernym.

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...