Aktualności

2016-04-07 12:47

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. WYBITO WIARĘ W OBECNOŚĆ PANA JEZUSA W KOMUNII ŚWIĘTEJ

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Ofiara Chrystusa jest zakończona. Ale nie nasza. Dla nas rozpoczyna się czas ludu, do jakiego wzywa nas Chrystus. Aby przeżyć ten cud, należy oddać Chrystusowi wszystko, całe życie i w zamian przyjąć całe Jego życie. Całe Jego, ofiarowanie Ojcu na krzyżu życie, możemy posiąść poprzez przyjęcie Najświętszego Sakramentu. Jezus, uobecnia swoje zasługi i swoje życie w Najświętszym Sakramencie. Kiedy go przyjmiemy, staniemy się zjednoczeni z Jezusem poprzez zasługę Jego Męki wobec Ojca. Utracone w człowieku życie wieczne, wraca, Chrystus ożywia każdą komórkę swoją Krwią, czyni nas nowym stworzeniem na wzór Doskonałości, aby nas w końcu całkowicie przemienić w Siebie. Chrystus nie jest jednak natarczywy. Zajmie w duszy tyle miejsca ile dostanie. Jeśli będzie to lichy kącik, ucieszy się również nim i tam będzie czekał na więcej.

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...