Aktualności

2016-04-07 12:52

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. Wybito wiarę w obecność Pana Jezusa w Komunii świętej – PRZESTANO UWIELBIAĆ BOGA W KOMUNII ŚWIĘTEJ

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Poprzez Komunię świętą Bóg jest uwielbiony najdoskonalej, ponieważ uwielbia Go sam Chrystus, zjednoczony z człowiekiem w Komunii świętej. Akt Komunii świętej nie jest więc tylko pocałunkiem miłości duszy i jej Zbawiciela, ale najściślejszym, mistycznym uściskiem całej Przenajświętszej Trójcy z duszą ludzką. Chrystus, wchodząc do duszy, oczyszcza ją i przygotowuje do pełnego zjednoczenia z Przenajświętszą Trójcą. Istota miłości, jaka zawiera się w tym Sakramencie, jest uobecniona i spełniona poprzez wspólną ofiarę, Ofiarę Chrystusa i ofiarę duszy, która tę Ofiarę Boga przyjmuje i łączy z nią jej własną, małą ofiarę, na miarę jej możliwości, a jednak im ta ofiara jest hojniejsza, tym bardziej się Bogu podoba. Im więcej oddamy Bogu, tym więcej nas wypełni Sobą, a więc sprawi, że nasze ofiary staną się podobne Jego Ofierze, Ofierze Chrystusa. To tyle o Komunii świętej, abyście znali jej wieczny i pozaziemski wymiar.

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...