Aktualności

2016-04-07 12:19

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. WPROWADZENIE KOBIETY DO PRZYBYTKU I FUNKCJI KOŚCIELNYCH

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Dlatego Słowo Boże winno być czytane w sposób godny, przez osoby godne. Wprowadzenie kobiet do tego zaszczytu jest błędem i ukłonem w stronę człowieka, a nie w stronę Boga. Matka Boża ustępowała miejsca Apostołom, a co dopiero święte niewiasty, a co dopiero nieświęte niewiasty. Nie jest powołaniem kobiety sprawowanie funkcji kościelnych. Rolą kobiety jest otoczyć Kościół miłością, ciepłem, radą, ale jeśli jest to Wolą Bożą.

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...