Aktualności

2016-04-07 12:25

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. Wprowadzenie kobiety do przybytku i funkcji kościelnych – ROLA KOBIETY – POCIESZAĆ, WSPIERAĆ. DUCHOWA MIŁOŚĆ

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Wczoraj mówiliśmy o miejscu kobiety wobec Kościoła, jej roli w kształtowaniu kapłanów. Większość świętych kapłanów narodziło się ze świętych matek. Większość świętych kapłanów, już w dzieciństwie obrało Maryję za matkę. Droga do Serca Boga prowadzi przez Jej matczyne Serce. Oto rola kobiety – prowadzić do Boga, umacniać, pocieszać i wspierać swoją modlitwą. Duchowa miłość, kiedy nie jest związana z ciałem, rozwija się nadprzyrodzona siłą, jest w niej Bóg, który poprzez swoje w niej uczestnictwo przemienia człowieka z ciała i krwi w anioła. Zdaje się, że [człowiek] zapomniał o swoim ciele i krwi. Miłość duchowa uwalnia i kształtuje wyższy stopień miłości, miłości pragnącej się ofiarować.

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...