Aktualności

2016-04-07 12:21

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. Wprowadzenie kobiety do przybytku i funkcji kościelnych – KOBIETA ZAWSZE MA BYĆ MATKĄ

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Kobieta winna postępować zawsze jak matka. Ewa stała u boku Adama, nie Adam u boku Ewy. Kiedy Ewa przestąpiła ten próg, wyszła ze swojej pozycji wobec Adama, pogrążyła i siebie, i jego. Tak samo jest z kobietami w kościele. Ich rolą jest modlitwa, cierpienie i pomnażanie Bożej mądrości, aby mogły być ostoją i umocnieniem dla kapłanów. Do tego dane są nam – kapłanom matki, siostry i dusze kobiet, które Bóg stawia na drodze kapłanom, aby ich przez nie umacniać. Wielu świętych kapłanów wspierało się na pomocy ze strony, pomocy duchowej. Bóg lubi, zdaje się, obdarzać właśnie kobiety swoimi darami, aby poprzez nie wspierać Swój Kościół. Chrystus zawsze w swojej największej ciemności i cierpieniu, po swoim Ojcu, zaraz zwracał się do swojej Matki i u niej szukał pocieszenia. Czyniąc kapłana drugim Chrystusem, Bóg obdarza go zazwyczaj drugą duszą, która dostaje łaskę umacniania go, bądź modlitwą, bądź radą, w zależności od tego, jak wielkie są Boże wymagania wobec tego kapłana. Kobieta jednak, która przekracza tę rolę, a nie daj Boże, sama przybliża się do Ołtarza, oddala się od Boga i staje się Ewą, pierwszą Ewą, przekreślając drugą Ewę. Uczyńmy świat na sposób, w jaki widzi go Chrystus, uczyńmy porządek na wzór porządku, jaki On wprowadził, a wszystko będzie w odpowiednim miejscu i doskonale będzie pełnić tę rolę.

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...