Aktualności

2016-04-07 12:28

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. Wprowadzenie kobiety do przybytku i funkcji kościelnych – KAPŁAN WINNY STANU DUSZY KOBIETY PRZY OŁTARZU

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Nie będę więcej mówił o roli kobiety i rażących nadużyciach wobec niej. Oczywiście, gdyby kobiety nie pragnęły funkcji kościelnych, nie byłyby w nie wprowadzane, jednak odpowiedzialność za tę anomalię ponoszą kapłani, którzy do tego dopuszczają. Jest to niedopuszczalne. Mężczyzna z łatwością uwodzi kobietę, w której nie żyje Duch Boży i to dzieje się wobec kobiet, które nie są świadome, co czynią, przybliżając się do Bożych tajemnic i co gorsza, Ołtarzy. Ciężki grzech spoczywa na tych, którzy do tego dopuszczają ku zgorszeniu wiernych. Zaufanie, jakim lud darzy kapłana, ciąży na tym kapłanie. Ponosi pełną odpowiedzialność za każde zgorszenie, bez względu na swoje obawy wobec przełożonych. Z tego powodu wielu kapłanów pójdzie na potępienie, bo dopuścili się profanacji, pozwalając nieczystym rekom dotykać się Boga. Grzechy przeciwko Eucharystii są bardzo ciężko karane.

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...