Aktualności

2016-04-07 09:44

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. WIARA PODSTAWĄ PRZEŻYWANIA MSZY ŚWIĘTEJ

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Msza święta jest cudem nad cudami, jest urzeczywistnieniem ofiary Golgoty, Misterium Męki Pańskiej na ziemi, tu i teraz dzieje się to, co działo się wówczas, kiedy nie było mnie jeszcze na ziemi. Wiadomo, że przeszkodą w odpowiednim przeżywaniu Mszy świętej jest brak wiary. Wtedy wszystko zdaje się niezrozumiałe i puste. Tę pustkę i niezrozumienie może wypełnić tylko wiara. Kościół tutaj popełnił największy błąd, sądząc, że pustkę i niezrozumienie da się wypełnić, wprowadzając zrozumienie i skracając niezrozumiałe części Mszy świętej, a także wprowadzając nowe, bardziej ciekawe dla wiernych formy. Skutek tego działania jest jednak odwrotny, ponieważ, jak już wspomniałem, potrzeba tu wiary. Radykalne zmiany, które miały otworzyć Kościół na cały świat i uczynić go przystępnym, i otwartym dla każdego, sprawiły, że wierni zatracili poczucie sacrum, tajemnicy. Dziś nikt już nie idzie na Mszę świętą, aby dać się ukrzyżować wraz z Chrystusem. Idzie się na Mszę świętą, aby posłuchać Słowa Bożego, aby otrzymać łaski, aby posłuchać ksiiędza, aby załatwic swoje sprawy z Bogiem, idzie się z poczucia obowiązku, ale nie z potrzeby współuczestnictwa w karze, jaką został obarczony nasz Zbawiciel, za grzechy całego świata.

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...