Aktualności

2016-04-07 12:16

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. UROZMAICENIE SŁOWA BOŻEGO

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Chciałbym również powiedzieć o czytaniach i psalmie, które są Słowem Bożym skierowanym do człowieka w odpowiednim czasie, właśnie właśnie kiedy są mu najbardziej potrzebne. Słowa Bożego trzeba słuchać z takim nastawieniem i od razu wnosić je do swojego życia, pozwolić mu wpłynąć do umysłu, do serca, obnażyć fałsz, zakłamanie, wszelką obłudę. To najważniejsze. Jeżeli po wysłuchaniu Słowa Bożego zostaje w nas to poruszenie, niepokój o pełnienie Woli Bożej, jest to błogosławiony niepokój, który ukazuje nam, gdzie w duszy posiadamy jeszcze uległość wobec złego ducha. Ten niepokój jest powodowany właśnie rozbieżnością między Słowem Bożym i naszym postępowaniem. Trzeba go [niepokój] zauważyć i rozprawić się z nim, zmieniając swoje postępowanie w rzeczy, która nas dotknęła. Słowo Boże jest żywe, działa w duszy, wchodzi jak miecz i rani wszystko to, co z Boga nie jest. Pozwólmy mu działać. Prośmy Ducha Świętego , aby działał z mocą w naszych duszach. Słowo Boże jest samo w sobie doskonałe, dlatego również należy zwrócić na to uwagę, aby nie próbować go w jakikolwiek sposób urozmaicać. Jest to obraźliwe wobec Boga, który zawsze daje rzeczy w doskonałych formach.

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...