Aktualności

2023-08-13 16:07

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. REFORMA LITURGICZNA – ZOSTAWIĆ BOGA SAMEGO

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Oto siła waszej reformy, pozostawić Go samego, aby zwrócić się do człowieka, na człowieka i kłaniać się człowiekowi. Wolą Chrystusa nie było nigdy to, aby w momencie Jego śmierci człowiek zostawiał Go samego, a szukał aprobaty i akceptacji człowieka. Mówię o waszych uściskach i potrząsaniu dłoni. Kiedy wasze oczy winny być skierowane ku Bogu, wówczas zostały one właśnie odwrócone od Niego, właśnie wtedy. Stara liturgia nie przewidywała przekazywania sobie “znaku pokoju” i znak ten czym jest? Znakiem dla kogo? To Chrystus umierając, zostawiał nam swój pokój. My łącząc się z Chrystusem, zyskujemy pokój. W tej chwili nie możemy mieć w sobie żadnej nienawiści, bo Chrystus przez nią właśnie umiera. Wszystkie krzywdy powinniśmy wybaczyć i stać się naczyniem pokoju Chrystusa,przyjąć Chrystusa wraz z Jego pokojem do serca, bo za chwile to stanie się realne. Pokój w nas, niech więc będzie całkowitym wybaczeniem i gotowością bycia Chrystusem zastępowaniem Go pośród ludzi, kiedy On już umarł na krzyżu, my winniśmy kontynuować Jego dzieło, kiedy odchodzi z tego świata, ale nie ma to nic wspólnego z ściskaniem rąk wszystkich tych, dla których czujemy sympatię. Ten zwyczaj stał się ukłonem w stronę człowieka i próbą odwrócenia, właściwie odwróceniem uwagi od Jezusa. Pokój ma być w sercu i w woli, w pojednaniu i wybaczeniu. Znak, który wprowadziła reforma nie ma podłoża teologicznego i jest kolejną próba odwrócenia człowieka od Boga i zwróceniu go ku czynom wobec człowieka, a nie wobec Boga.

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...