Aktualności

2016-04-07 09:39

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. Przygotowanie do Mszy św. – SPOTKANIE TWARZĄ W TWARZ Z BOGIEM – GOLGOTA

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Każdy człowiek powinien uświadomić sobie wagę tej podniosłej chwili, kiedy wstępuje pod krzyż Boga. Podczas Mszy świętej otrzymujemy łaskę spotkania się z Bogiem twarzą w twarz, więcej nawet, ponieważ tylko nielicznym dana była możliwość przeżywania Męki naszego Pana za Jego życia, teraz Bóg przeżywa ją podczas każdej Mszy świętej tak, aby każdy człowiek mógł przenieść się niejako w czasie, do tej chwili, gdy Chrystus stąpał po ziemi, aby nikt nie posądził Boga o niesprawiedliwość. Wszyscy dostąpiliśmy tej łaski, ponieważ jest to największa łaska dana rodzajowi ludzkiemu i każdy chrześcijanin może w pełni uczestniczyć i współcierpieć z Bogiem w chwili, w której zbawiał świat, chwili, która będzie trwać na wieki we wszystkich Mszach świętych, jakie były, są i będą odprawiane.

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...