Aktualności

2016-04-07 11:38

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. PRZEOSIOWANIE – CZŁOWIEK ZAJĄŁ MIEJSCE BOGA

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Mówiłem ci o tajemnicy Mszy świętej i jej poszczególnych etapach, a teraz chciałbym uzmysłowić ci, jak świat zewnętrzny odnosi odnosi się do tych tajemnic, co dzieje się na Mszy świętej, obok jej wielkich tajemnic, tak bardzo dziś niezrozumiałych. Nie chcę powiedzieć, że ludzie moich czasów wszyscy  przychodzili do kościoła ze świadomością, co się tam wydarzy, ale jednak przychodzili do kościoła ukierunkowani na Boga, zapatrzeni w Boga, teraz to się zmieniło. Powstały ruchy, które szukają w Kościele łask, nadprzyrodzonych darów, zjednoczenia z człowiekiem i wielu innych rzeczy, ale nie Boga samego w sobie, nie Boga jako tajemnicy ukrytej w Chrystusie i Odkupieniu. Pierwszy stopień przystępowania do Boga i Jego tajemnic to szczery żal za grzechy i szczera pokora.Tego dziś tak bardzo brakuje. Wśród zmian, jakie nastąpiły i nasiliły się wyraźnie od mojego odejścia z ziemi, widzę przede wszystkim rosnący tron człowieka na miejscu tronu Boga, tak, że ten pierwszy zaczyna przesłaniać ten jedyny i prawdziwy. Dzieje się to w wielu dziedzinach w Kościele, ale szczególnie widoczne jest w zmianach, jakie dokonały się w Mszy świętej od strony uczestnictwa w niej wiernych. Również kapłan został odsunięty od tych tajemnic i zwrócony w stronę człowieka.

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...