Aktualności

2016-04-07 12:44

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. NIE ROZUMIENIE KONANIA BOGA

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Modlitwa “Ojcze nasz”, która ma ogromna siłę, bo wypowiadana jest wraz z modlitwą Chrystusa na krzyżu, odśpiewywana jest pospiesznie, bez zastanowienia. Gdyby każdy skupił się choć na jednaj z próśb, aby wypowiedzieć ję sercem, jak wielkie pola działania dla Nieba. Moment śmierci Zbawiciela przechodzi wśród wiernych niezauważony, bezboleśnie i bez refleksji, ponieważ umysł człowieka jest wówczas odwrócony od Boga i skierowany w stronę człowieka. W chwili kiedy Chrystus żegna się ze światem i dochodzi do szczytu swego cierpienia, kiedy Jego Męka i trwoga przekroczą próg wytrzymałości nawet dla Boga, wtedy kiedy właśnie najbardziej potrzebuje naszej modlitwy i współczucia, my odwracamy się od Niego, tak, że zostaje zupełnie sam, kona w samotności, niezauważony i nieuwielbiony.

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...