Aktualności

2016-04-07 11:45

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. MSZA ŚWIĘTA SPRAWOWANA DLA CZŁOWIEKA – ON JEST NAJWAŻNIEJSZY

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Ten błąd, wprowadzony do myślenia kapłanów i wiernych, jest ukryty już na samym początku Mszy świętej, kiedy kapłan wchodzi po schodach Ołtarza, a jego twarz i jego myśli są skierowane ku ludziom, a nie ku Bogu, do którego przychodzi. Pozdrowienia, jakie kapłan kieruje do wiernych, winny być w całości skierowane do Boga, bo nie przyszedł tu, aby spotkać się z ludźmi, ale z Bogiem. Powtarzam to jeszcze raz, bo to bardzo ważne. Aby uzyskać przebłaganie i łaski dla ludzi, kapłan musi być wpatrzony w Boga i mieć świadomość, że dla jego miłości, skierowanej do Boga, Bóg udzieli mu łask dla ludzi, ale nie odwrotnie. Dlatego pozdrowienia powinny być pozostawione na czas po Mszy świętej, ale pierwszy niech będzie Bóg. Człowiek również, dzięki takiemu postępowaniu kapłanów, uważa, że Msza święta jest dla niego i on jest w Kościele najważniejszy, oczekuje zwracania się do niego, podczas, gdy Bóg musi spokojnie odczekać ten czas, aż zacznie się właściwa liturgia, która jeszcze nie daje możliwości zwracania się do człowieka. Aby to zrozumieć, należy wspomnieć na liturgię Mszy świętej trydenckiej, gdzie kapłan, postępując w stronę Ołtarza, już zwracał się słowami psalmów do Boga. Podchodząc ku świętemu miejscu, zawierzał swoja duszę Bogu w głębokiej pokorze. Kiedy teraz znajdzie na to czas?

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...