Aktualności

2016-04-07 09:54

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. Msza św. Misterium Męki Pańskiej – NIE KRZYŻ SIĘ ZMIENIŁ, ALE LUDZIE

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Krzyż Jezusa nie uległ więc zmianie, jednak okoliczności, w jakich umiera Chrystus, otoczenie, w jakim się znajduje, jest inne. Ludzie, których odkupił swoją Krwią, przychodzą pod krzyż, ale wcale Mu nie współczują, przychodzą, ale nie po to, aby Mu dziękować i okazywać wdzięczność za to, że przyjął tę straszną karę, aby nie była wylana na nas. Ludzie przychodzą pod krzyż, aby bezwiednie odstać czas konania Chrystusa i rozejść się do swoich, jakże zajmujących zajęć. Każda Msza święta jest wstrząsem dla dla Nieba i Ziemi. Cierpienie Chrystusa dokonuje się ku ratunkowi i pokrzepieniu świata, ku napełnieniu spichlerzy Kościoła, a w duszach, dla których Jezus cierpi, nie dokonuje się żadna zmiana, ponieważ marnują tę łaskę, biernie przyglądając się  śmierci Boga, nie pocieszając Go, nie współczując  i nie współcierpiąc z Nim. Ludzie są jak osły, postawione pod krzyżem i dostają tyle co osły, za zasługi równe zasługom osłów. Jezus umiera dla człowieka, a człowiek w tym czasie nie jest zdolny nawet do okazania współczucia i wypowiedzenia najprostszego: „dziękuję”. Chrystus łapie ostatnie oddechy. Jego twarz staje się sina, a w tym czasie kobiety rozmyślają o swoich kremach, a mężczyźni o swoich urządzeniach, jakie nabędą lub nabyli.


Wierzcie mi, konsumpcja wyparła Boga i jest to proces bardzo trudny do odwrócenia. Konsumpcja wrosła w dusze ludzkie i nawet społeczeństwa, które są bardzo ubogie, żyją konsumpcja w swoich snach, w swoich marzeniach są konsumpcyjne, mimo skrajnego ubóstwa. Do tego doprowadził współczesny świat. Kiedy Jezus kona, powinniśmy Mu dziękować za to, co cierpi, abyśmy my nie cierpieli; powinniśmy ofiarować Mu swoje życie za to, że On oddał swoje i powinniśmy prosić o łaskę godnego przeżywania Jego Męki, aby jej owoce doprowadziły nas do Zbawienia. Dla dusz, które tak przeżywają Mszę świętą, Jezus z radością postępował ku Golgocie, właśnie dla tych dusz, które doceniają Jego Mękę.

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...