Aktualności

2023-02-06 16:18

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. Msza św. Misterium Męki Pańskiej – NIE KRZYŻ SIĘ ZMIENIŁ, ALE LUDZIE

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Krzyż Jezusa nie uległ więc zmianie, jednak okoliczności, w jakich umiera Chrystus, otoczenie, w jakim się znajduje, jest inne. Ludzie, których odkupił swoją Krwią, przychodzą pod krzyż, ale wcale Mu nie współczują, przychodzą, ale nie po to, aby Mu dziękować i okazywać wdzięczność za to, że przyjął tę straszną karę, aby nie była wylana na nas. Ludzie przychodzą pod krzyż, aby bezwiednie odstać czas konania Chrystusa i rozejść się do swoich, jakże zajmujących zajęć. Każda Msza święta jest wstrząsem dla dla Nieba i Ziemi. Cierpienie Chrystusa dokonuje się ku ratunkowi i pokrzepieniu świata, ku napełnieniu spichlerzy Kościoła, a w duszach, dla których Jezus cierpi, nie dokonuje się żadna zmiana, ponieważ marnują tę łaskę, biernie przyglądając się  śmierci Boga, nie pocieszając Go, nie współczując  i nie współcierpiąc z Nim. Ludzie są jak osły, postawione pod krzyżem i dostają tyle co osły, za zasługi równe zasługom osłów. Jezus umiera dla człowieka, a człowiek w tym czasie nie jest zdolny nawet do okazania współczucia i wypowiedzenia najprostszego: „dziękuję”. Chrystus łapie ostatnie oddechy. Jego twarz staje się sina, a w tym czasie kobiety rozmyślają o swoich kremach, a mężczyźni o swoich urządzeniach, jakie nabędą lub nabyli.


Wierzcie mi, konsumpcja wyparła Boga i jest to proces bardzo trudny do odwrócenia. Konsumpcja wrosła w dusze ludzkie i nawet społeczeństwa, które są bardzo ubogie, żyją konsumpcja w swoich snach, w swoich marzeniach są konsumpcyjne, mimo skrajnego ubóstwa. Do tego doprowadził współczesny świat. Kiedy Jezus kona, powinniśmy Mu dziękować za to, co cierpi, abyśmy my nie cierpieli; powinniśmy ofiarować Mu swoje życie za to, że On oddał swoje i powinniśmy prosić o łaskę godnego przeżywania Jego Męki, aby jej owoce doprowadziły nas do Zbawienia. Dla dusz, które tak przeżywają Mszę świętą, Jezus z radością postępował ku Golgocie, właśnie dla tych dusz, które doceniają Jego Mękę.

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...