Aktualności

2016-04-07 09:46

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. Msza św. Misterium Męki Pańskiej – JEDNA I TA SAMA OFIARA

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Ofiara Golgoty pozostała ta sama. Krzyż Jezusa stoi w tym samym miejscu: w tym samym miejscu klęczy się Najświętsza Maryja Panna; w ten sam sposób upadają na twarz aniołowie; w taki sam sposób płaczą po krzyżem święte niewiasty; w taki sam sposób Bóg Ojciec otwiera ramiona,aby przyjąć umęczonego Ducha swego Syna. Krew, która spływa z Najświętszego Ciała, jest ta sama; ból Zbawiciela jest ten sam; jego trwoga jest ta sama i niezmierzony smutek odrzucenia i samotności, jaki przeżywa Chrystus, jest ten sam. Jego rany rozdzierają się tak samo, Jego cierpienie odbywa się tak samo, wszystko dzieje się dziś na Ołtarzu tak samo jak wówczas, ponieważ dzisiejsza Męka Chrystusa na naszych oczach nie różni się od tej, przeżywanej przed wiekami. To jest jedna i ta sama Ofiara. To my jesteśmy odrywani od rzeczywistości ziemskiej i przenoszeni pod krzyż. Jezus przychodzi w tym sensie, że pozwala się nam odkryć, ale to my jesteśmy uwolnieni z naszych ograniczeń, aby móc tam, wtedy pod krzyżem i pocieszyć naszego Zbawiciela. Jako wierzący chrześcijanie mamy prawo stanąć pod krzyżem i zbierać w naczynia naszych Serc drogocenną Krew Jezusa. Kapłan, wstępując więc na stopnie Ołtarza, urzeczywistnia tę Ofiarę, otwiera drzwi, odsuwa kotarę czasu i przestrzeni, abyśmy mogli być tam, wówczas, z Nim.

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...