Aktualności

2016-04-07 09:57

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. Msza św. Misterium Męki Pańskiej – BÓG UCZYNIŁ JUŻ WSZYSTKO – LOS ŚWIATA ZALEŻY OD CZŁOWIEKA

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: A dziś, cóż, mało jest kapłanów, którzy świadomie wchodzą na tę Górę Golgoty i wyciągają swoje ramiona dla Jezusa. Jeszcze mniej jest tych, którzy nakłaniają dusze, aby czyniły to samo. Bóg czeka na dusze, na ich nawrócenie, ale Bóg w swoim Synu dokonał już wszystkiego. Nie można cierpieć już bardziej i nie może cierpieć po raz drugi, ponieważ to, co się dokonało w Bogu, trwa, nie ma początku i końca, nie może być powtórzone, ponieważ trwa. To trudne do zrozumienia dla człowieka. Trzeba nam wierzyć. Po krzyżem Jezus dokonał wszystkiego, czego mógł dokonać, aby pomóc nam dojść do tych łask, jakie nam wyprosił. Otrzymaliśmy Matkę, otrzymaliśmy Orędowniczkę i Pocieszycielkę. Zyskaliśmy pomoc Bożej Rodzicielki i dobro i łagodność Jej Serca, które od tej pory zawsze z niewyobrażalną troskliwością troszczy się o każda duszę. Teraz dalsze losy świata zależą już od człowieka, ponieważ Bóg uczynił już wszystko.

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...