Aktualności

2016-04-07 13:45

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. Mowa Pana Jezusa – TAJEMNICA KOMUNII ŚWIĘTEJ

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Pan Jezus: Moja córko, chcę przybliżyć ci zrozumienie tego wzniosłego aktu, jakim jest wasze połączenie w czasie Komunii świętej. Córko, chcę abyś zrozumiała i dojrzała to, że w czasie Komunii świętej dokonuje się rzecz zupełnie niezwykła i niebywała. Wstępuję do twojej duszy i do twojego ciała jako Bóg i jako Człowiek i Moją Krew, która łączy się z twoją krwią. Jestem połączony z tobą w sposób ścisły i realny. Odczuwasz błogość, posiadając w sobie najwyższą Świętość i Moc.

Wykorzystuj tę chwilę i proś Mnie gorąco, o co tylko chcesz, bo wiesz, że wówczas nie mogę ci niczego odmówić. Jestem poddany tobie poprzez miłość i radość, jaką odczuwam, przebywając w tobie… Ta radość i szczęście, jakie odczuwam, przebywając w miłującej Mnie duszy, nie równa się z niczym. Jestem wówczas najbliżej kochającego serca, które Mnie pragnie. Jeśli dusza oddaje się w Moje władanie i nie zastrzega sobie żadnych praw, radość ta jest pełna i przeradza się w zupełną rozkosz. Dla duszy, która Mnie tak uszczęśliwia, gotów jestem dokonać rzeczy wielkich, rzeczy niemożliwych, dlatego proś Mnie wówczas, bo zniewalasz Moje Serce i uśmierzasz Mój gniew.

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...