Aktualności

2016-04-07 13:35

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. Mowa Pana Jezusa – ŚWIĘTE POSTACIE

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Pan Jezus: Jestem w Chlebie konsekrowanym i jestem obecny pod postacią Mojej świętej Krwi. Jest i pozostaje Moją Krwią mimo, że spożywają ją osoby tego niegodne. Jestem obecny w Najświętszym Chlebie aż do czasu, kiedy ulega on rozpuszczeniu. Ach, gdybym wchodził i wychodził dowolnie ze świętych postaci, czy byłbym Bogiem wiernym? Zastanówcie się? Czy pozostawałbym w tabernakulum mimo Mojej samotności? Czasem latami samotności? Czy sądzicie, że nie byłoby wygodniej wychodzić i wchodzić do konsekrowanej Hostii tylko wtedy, kiedy przyjdzie do Mnie pobożna dusza, aby Mnie adorować? Nie byłoby wówczas Boga na ziemi. Na tym polega Moja ofiara,  że oddałem się wam i pozostaję z wami, mimo waszej niewdzięczności.

Akty samowoli podczas rozdawania Mojego Najświętszego Ciała ranią Mnie i obrażają, doświadczam aktów profanacji, ale jest to cena, jaką zapłaciłem i nadal płacę za Moją miłość. Jakim byłbym Bogiem, gdybym oddawał się tylko tym, którzy Mnie kochają? Nie, Ja oddaje się każdemu. Przychodzę do dobrych i do złych, słabych i grzesznych, chcę leczyć dusze.

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...