Aktualności

2016-04-07 13:38

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. Mowa Pana Jezusa – MOC I OFIARA KRWI CHRYSTUSA

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Pan Jezus: Lekarstwem na bardzo wiele dolegliwości fizycznych i duchowych jest uświadamianie sobie Mojej obecności w duszy i ciele i uwielbianie jej. Po Komunii świętej Moje Ciało i Moja Krew znajduje się w waszym ciele. Moja Krew łączy się z waszą krwią i krąży po całym ciele. Macie w sobie najwyższe dobro, źródło życia wiecznego, uświęcającą siłę, której kropla zbawia i uzdrawia miliony dusz. Moc Mojej Krwi jest dla was nie do wyobrażenia. Wszystko, co udaje wam się uzyskać od Mojego Wszechmogącego Ojca, uzyskujecie dzięki tej Krwi, na mocy której zostały wam otwarte bramy Nieba i łaski Nieba. Każda prośba, jest prośbą o Moją Krew, bo to ona wyprosiła wam wszystko.


Moje dzieci, wasze winy zostały obmyte, wasze długi spłacone, ale również wszystkie dobrodziejstwa, o które prosicie Mojego Ojca, musiały być dla was kupione. Kto inny mógł za nie zapłacić, jeśli nie Ja? Moja Ofiara jest nieskończona i niewyczerpywalna. Jej zasługa trwa na wieki i na wieki możecie czerpać z tego źródła, które zostało dla was otwarte. Bądźcie więc świadomi, przyjmują Mnie w Komunii świętej. Kto w was przebywa i jaka jest moc Jego obecności.

Podczas każdej Mszy świętej znajdujecie się pod Moim krzyżem. Z tego krzyża płyną na was strumienie Mojej drogocennej Krwi. Kto pod tym krzyżem stanie i z uwielbieniem będzie tej Krwi oczekiwał, uzyska przebłaganie mocą tej Krwi… Moja Krew jest obecna faktycznie podczas każdej ofiary Mszy świętej, ale Ofiara Moja dokonuje się w sposób niematerialny. To oznacza, że prawdziwie cierpię, ale w wymiarze ponadludzkim… Krew, którą spożywa kapłan, jest materialna, ale nie spływa z Moich Ran w sposób materialny, a materializuje się dopiero dla was, abyście prawdziwie mogli ją spożyć…

Moja prawdziwa Krew jest w Moim Ciele, które otrzymuje każdy wierny. Spożywanie Mojej Krwi z kielicha winno być wyłącznym przywilejem kapłana, ponieważ nie chodzi tu tyle o spożycie Mojej Krwi, ale o wymiar ofiary, o tę czystą, przelaną Krew, która jest Odkupieniem. Krew tę ofiarowuje kapłanowi bezpośrednio z Moich Ran, aby poprzez jego duszę ofiarować ja Ojcu. Jest to część ofiary kapłana. On użycza mi swojej duszy, aby ta krew prosto z krzyża przelała się najpierw przez jego duszę, uświęcając go do jego świętej posługi, dopiero przez duszę kapłana ofiarowana jest Bogu Ojcu. On ją dla Mnie przyjmuje w imieniu całej ludzkości. On ją bierze na siebie, aby później rozdzielać jej zasługi pośród wiernych. Inny jest cel tego obrzędu, niż tylko spożycie, dlatego błędem jest rozdawanie tej konsekrowanej Krwi między wiernych, ponieważ jej zasługa nie jest wykorzystywana do końca. Ja chcę rozdawać Moje dary poprzez kapłanów, chcę od nich i przez nich dokonywać tę Ofiarę. Człowiek świecki przyjmuje tę świętą Krew bez świadomości jej mocy, nie ofiarowuje je Ojcu i nie pomnaża jej mocy swoją ofiarą. To wyłączny przywilej kapłana.

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...