Aktualności

2016-04-07 11:43

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. KOŚCIÓŁ PRZESTAŁ WPATRYWAĆ SIĘ W BOGA

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Tutaj nastąpił właśnie błąd, który zbiera swoje żniwo w Kościele. Kościół, aby pełnić swoją służbę wobec człowieka, przestał wpatrywać się w Boga, ale rzekomo, aby służyć lepiej człowiekowi, zaczął wpatrywać się w niego i w jego potrzeby. Kapłan odwrócił się od Boga i zwrócił do człowieka. Jest to symbol zawarty w Mszy świętej, który rzuca się w oczy już na samym początku. Kapłan zapomina więc, że całą ofiarę Mszy świętej sprawuje dla Boga, ale poczyna to czynić dla człowieka. Wymawiając słowa skierowane do Boga Ojca, wpatrzony jest jednak w człowieka i mówi je najczęściej zupełnie bezwiednie, sądząc wręcz, że tę Ofiarę sprawuje dla człowieka, aby sprowadzić dla człowieka Boga, aby Bóg obdarzył go łaskami. To podstawowy błąd, który pociąga za sobą następne. Kapłan sprawuje Ofiarę dla Boga, aby ofiarować Bogu Ojcu Mękę naszego Pana, Jezusa Chrystusa, i przeprosić za grzechy swoje i całej ludzkości, a szczególnie tych za których sprawowana jest Msza święta i tych, którzy są na niej obecni, ale wymiar Mszy świętej pozostaje ten sam. Najświętsza Ofiara Chrystusa ofiarowana jest przez kapłana Bogu Ojcu Niebieskiemu na uśmierzenie Jego sprawiedliwego gniewu z powodu naszych grzechów. Bóg Ojciec, przyjmując tę Ofiarę, na skutek  wszystkich próśb Zbawiciela na krzyżu, udziela nam łask. Taka jest prawda, która jest niezmienna. Msza święta jest Ofiarą dla Boga.

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...