Aktualności

2023-05-07 16:07

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. KOŚCIÓŁ PRZESTAŁ WPATRYWAĆ SIĘ W BOGA

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Tutaj nastąpił właśnie błąd, który zbiera swoje żniwo w Kościele. Kościół, aby pełnić swoją służbę wobec człowieka, przestał wpatrywać się w Boga, ale rzekomo, aby służyć lepiej człowiekowi, zaczął wpatrywać się w niego i w jego potrzeby. Kapłan odwrócił się od Boga i zwrócił do człowieka. Jest to symbol zawarty w Mszy świętej, który rzuca się w oczy już na samym początku. Kapłan zapomina więc, że całą ofiarę Mszy świętej sprawuje dla Boga, ale poczyna to czynić dla człowieka. Wymawiając słowa skierowane do Boga Ojca, wpatrzony jest jednak w człowieka i mówi je najczęściej zupełnie bezwiednie, sądząc wręcz, że tę Ofiarę sprawuje dla człowieka, aby sprowadzić dla człowieka Boga, aby Bóg obdarzył go łaskami. To podstawowy błąd, który pociąga za sobą następne. Kapłan sprawuje Ofiarę dla Boga, aby ofiarować Bogu Ojcu Mękę naszego Pana, Jezusa Chrystusa, i przeprosić za grzechy swoje i całej ludzkości, a szczególnie tych za których sprawowana jest Msza święta i tych, którzy są na niej obecni, ale wymiar Mszy świętej pozostaje ten sam. Najświętsza Ofiara Chrystusa ofiarowana jest przez kapłana Bogu Ojcu Niebieskiemu na uśmierzenie Jego sprawiedliwego gniewu z powodu naszych grzechów. Bóg Ojciec, przyjmując tę Ofiarę, na skutek  wszystkich próśb Zbawiciela na krzyżu, udziela nam łask. Taka jest prawda, która jest niezmienna. Msza święta jest Ofiarą dla Boga.

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...