Aktualności

2016-04-07 11:40

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. KAPŁAN DZIŚ NIE JEST BEZGRANICZNIE ODDANY BOGU

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: W całym swoim życiu zabiegałem o człowieka i starałem się, na ile to tylko możliwe, być mu pomocny, ponieważ Chrystus ponieważ Chrystus tego właśnie od nas żądał. Kapłan oddaje się na służbę Bogu w ludziach. O tego Boga dba, o Niego zabiega, uzdrawiając dusze i pomagając im dostrzec i pokochać tego Boga, którego w sobie noszą. Aby to jednak uczynić, kapłan sam musi być bezgranicznie oddany Bogu i wręcz nie zauważać człowieka, dbając wyłącznie o potrzeby Boga. Z tego powodu kapłan został zwolniony z odpowiedzialności za rodzinę, aby troszczył się tylko i wyłącznie o Boga. W innym razie diabeł skutecznie manipuluje uczuciami kapłana, aby odsunąć go od jedności z Bogiem i osłabić jego umiejętność słuchania Bożych natchnień. Kapłan służy człowiekowi dla Boga, ale żeby umiał służyć człowiekowi, musi być zupełnie oddany Bogu i czerpać z Niego swoją siłę. To tak jak ręce człowieka, kiedy oczy i umysł wpatrują się w Boga, ręce składają się same w akcie pokory. Na skutek Bożego działania, Jego obecności, kolana człowieka same się uginają i tak samo jest z czynami. Kiedy dusza człowieka wpatrzona jest w Boga, czyny przychodzą same i czyni się dobro na rzecz człowieka, a jest to skutkiem zapatrzenia się w Boga, a nie w człowieka i jego potrzeby, ale w Boga i Jego miłość.

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...