Aktualności

2016-04-07 12:34

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. BRAK SZACUNKU DLA NACZYŃ LITURGICZNYCH

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Naczynia, których dotyka, są święte,  należy obchodzić się z nimi z szacunkiem, ponieważ są własnością Boga i tak jak dłonie kapłana, dotykają Chrystusa w czasie Jego Ofiary. Nie należy powierzać ich dotykania ministrantom, którzy nie są w stanie łaski uświęcającej. Ministrant, który służy do Mszy świętej, a nie jest w stanie łaski, kala świętą Ofiarę. To dopuszczenie Szatana pod sam krzyż i postawienie go na równi z aniołami przy Panu. Jezus cierpi, odczuwając odrazę, a będąc poddanym, cierpi ją bezbronnie. Naczynia również nie mogą być dotykane przez osoby przypadkowe, ponieważ zawierają już w sobie znamię świętości, które nigdy nie zniknie. W przypadku profanacji, [naczynie] jest profanowane, ale nadal pozostaje świętym. Obecny w dzisiejszych czasach handel rzeczami świętymi jest jawną obrazą Boga, świętokradztwem. Nie wolno wyprzedawać świętych naczyń poza Kościół katolicki. Nie mogą się wydostawać z konsekrowanych rak w ręce niekonsekrowane, a co dopiero w ręce pogan i bezbożników. Kościół zapłaci i za to nadużycie, za wyprzedawanie świętości, własności Boga, tak jakby to była własność człowieka. W  czasie wojen, ludzie ginęli dla świętych naczyń, aby niedostały się w ręce innowierców. Ci ludzie otrzymali swoje nagrody. Tak i ci, którzy wyprzedają święte naczynia, będą ponosili słuszne kary. Żadna nędza nie jest tak wielka, aby opłacało się człowiekowi wyprzedawać własność Boga, która jest święta na zawsze, ponieważ, choćby raz, była użyta w czasie świętej Eucharystii.

***

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

Duchowa Komunia Święta

szafarze Komunii św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...