Aktualności

2016-04-07 12:34

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. BRAK SZACUNKU DLA NACZYŃ LITURGICZNYCH

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Naczynia, których dotyka, są święte,  należy obchodzić się z nimi z szacunkiem, ponieważ są własnością Boga i tak jak dłonie kapłana, dotykają Chrystusa w czasie Jego Ofiary. Nie należy powierzać ich dotykania ministrantom, którzy nie są w stanie łaski uświęcającej. Ministrant, który służy do Mszy świętej, a nie jest w stanie łaski, kala świętą Ofiarę. To dopuszczenie Szatana pod sam krzyż i postawienie go na równi z aniołami przy Panu. Jezus cierpi, odczuwając odrazę, a będąc poddanym, cierpi ją bezbronnie. Naczynia również nie mogą być dotykane przez osoby przypadkowe, ponieważ zawierają już w sobie znamię świętości, które nigdy nie zniknie. W przypadku profanacji, [naczynie] jest profanowane, ale nadal pozostaje świętym. Obecny w dzisiejszych czasach handel rzeczami świętymi jest jawną obrazą Boga, świętokradztwem. Nie wolno wyprzedawać świętych naczyń poza Kościół katolicki. Nie mogą się wydostawać z konsekrowanych rak w ręce niekonsekrowane, a co dopiero w ręce pogan i bezbożników. Kościół zapłaci i za to nadużycie, za wyprzedawanie świętości, własności Boga, tak jakby to była własność człowieka. W  czasie wojen, ludzie ginęli dla świętych naczyń, aby niedostały się w ręce innowierców. Ci ludzie otrzymali swoje nagrody. Tak i ci, którzy wyprzedają święte naczynia, będą ponosili słuszne kary. Żadna nędza nie jest tak wielka, aby opłacało się człowiekowi wyprzedawać własność Boga, która jest święta na zawsze, ponieważ, choćby raz, była użyta w czasie świętej Eucharystii.

***

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...