Aktualności

2022-10-27 16:11

Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza – Święto – 28 październik

EWANGELIA (Łk 6, 12-19) – czytania

GDZIE SPOTKAM BOGA

ks. Mariusz Krawiec 

Góry to szczególne miejsca spotkania człowieka z Bogiem. W Starym Testamencie Bóg zawarł przymierze ze swoim ludem na górze Synaj, a z góry Nebo Mojżesz zobaczył Ziemię Obiecaną. Jezus wyprowadził swoich uczniów na górę, aby się modlić wraz z nimi i naznaczyć dwunastu apostołów. Dobrze jest, gdy mamy w swoim życiu taką górę, na której możemy być bliżej Boga.

Nie musi to być dosłownie szczyt w masywie górskim, ale nasze osobiste miejsce, gdzie spotykamy Boga, rozmawiamy z Nim i modlimy się. Na tej górze jednak nie pozostajemy w nieskończoność, ale z niej co jakiś czas schodzimy, aby być wśród ludzi i im służyć. Jezus, gdy zszedł z góry wraz z uczniami, zaczął nauczać i uzdrawiać.
.
Panie, oto wychodzę w moje „góry”, aby spotkać tam Ciebie i usłyszeć Twój głos. Bądź dla mnie łaskawy i pozwól mi, abym Cię tam znalazł i rozpoznał.

 

czytaj więcej...