Aktualności

2017-11-08 18:33

Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – Święto – 9 listopada

EWANGELIA (J 2,13-22)

Dom naszego Ojca

ks. Mariusz Szmajdziński

Nie róbcie z domu mego Ojca targowiska

Świątynia, którą Jezus określa jako dom mego Ojca, jest też Jego domem, zgodnie ze słowami: Mój Ojciec przekazał Mi wszystko (Łk 10, 22). Dlatego tak ostro wystąpił On wobec obecnego w świątyni zła. Jej oczyszczenie wynika z prawa, jakie Bóg dał ludziom. Gniew Jezusa jest więc wyrazem dbałości o zachowywanie przykazań. Wypędzenie przekupniów ze świątyni to przecież wyraz troski, aby był czczony tylko Bóg, a Jego imię nie było wzywane do czczych rzeczy, aby jej przestrzeń mogła dobrze służyć człowiekowi do świętowania dnia Pańskiego. Niegdyś w świątyni, a dziś w każdym kościele, człowiek ma odczuć, że przebywa w tym, co należy do jego Ojca, a więc w przestrzeni wolnej od kłamstwa, złodziejstwa czy nieczystości.
.
Panie, Twoje Zmartwychwstanie uczyniło również ze mnie świątynię, w której mieszka Bóg. Dzięki Twej łasce wyrzucam z mego serca wszystko, co sprzeciwia się świętości tego miejsca.

 

 

czytaj więcej...