Aktualności

2022-09-20 16:11

św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty – Święto – 21 wrzesień

EWANGELIA (Mt 9,9-13) – czytania

PO PROSTU WSTAĆ

ks. Mariusz Krawiec 

Powołanie celnika Mateusza było dla mieszkańców Kafarnaum nie lada wydarzeniem. Człowiek ten, który miał określoną pozycję społeczną ze względu na zajmowane stanowisko i pieniądze, nagle porzucił swoją pracę i poszedł bez wahania za Jezusem. Pociągnęło to za sobą serię nawróceń, bo jeszcze wielu celników i grzeszników zasiadło z Jezusem do stołu. Może warto, abym postawił sobie pytanie: Czy byłbym w stanie, tak jak Mateusz, na słowa Jezusa po prostu wstać i raz na zawsze odrzucić od siebie grzech, który mnie dręczy i zniewala?

Jezus przyszedł na ziemię, aby zmieniać życie takich ludzi jak Mateusz. Jeśli więc w czymkolwiek czuję się podobny do Mateusza, to oznacza, iż Jezus przychodzi także do mnie.

.
Jezu, który nie przyszedłeś do sprawiedliwych, ale do grzeszników, skieruj wzrok na mnie, uwikłanego w tak wiele grzechów i słabości. Dodaj mi siły, abym tak jak Mateusz wstał i wyszedł z mojej komory celnej.

 „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary».”.
(Mt 9, 12-13)

czytaj więcej...