Aktualności

2022-05-13 16:11

św. Macieja, Apostoła – Święto – 14 maj

EWANGELIA (J 15, 9-17) – czytania

SERCE PEŁNE MIŁOŚCI

o. Jarosław Krawiec 

Jezus uczy się miłości od Ojca i przekazuje tę miłość nam, czyniąc z miłości przykazanie. Mamy się wzajemnie miłować, bo sami zostaliśmy zanurzeni w oceanie odwiecznej Miłości. Dobrze jednak wiemy, że sami z siebie nie potrafimy tak kochać. Aby nasze serca stały się zdolne do jeszcze większej miłości, potrzebują oczyszczenia łaską Ducha Świętego. Jezus mówi, że warunkiem trwania w miłości jest zachowywanie przykazań.

Kto stara się w codzienności pełnić wolę Bożą, kieruje się wskazaniami Ewangelii, naśladuje Pana i przechodzi drogę oczyszczenia serca.

 

Panie Jezu, Ty pragniesz, abym naśladował Cię w miłości, abym z miłości dawał swoje życie, służąc moim braciom i siostrom. Bardzo jestem słaby, umocnij mnie więc łaską Ducha Świętego.

czytaj więcej...