Aktualności

2022-10-17 16:11

św. Łukasz Ewangelista – Święto – 18 październik

EWANGELIA (Łk 10,1-9) – czytania

BYĆ APOSTOŁEM PRAWDY

ks. Mariusz Szmajdziński

Jedynie Łukasz mówi o wysłaniu tak wielkiej liczby uczniów. Dlatego przypuszcza się, że on także był w tym gronie i wraz z innymi podjął dzieło. Właśnie – wraz z innymi. Jezus nie wysyła w drogę samotników, ale po dwóch, aby głosili Dobrą Nowinę. Ewangelia jest prawdą o bliskości Boga, który jest miłością.

 

Nie może zatem być ona opowiadana i przeżywana w samotności. Przybycie uczniów napełnia zbawczą obecnością, niosącą ze sobą uzdrowienie i pokój. Obecność Boga w głoszonym Słowie sprawia, że nie są już straszne otaczające wilki ani codzienne niedostatki. My także powinniśmy się stać uczniami – świadkami Jezusa i Jego Ewangelii, bo przecież jest oczywiste, że należy świadczyć o tym, kogo się naprawdę kocha.
.
Jezu, mój Królu, w trosce o zbawienie człowieka posyłasz świadków Ewangelii, którzy zapowiadają nadejście Królestwa Bożego. Obdarzony Twym pokojem pragnę i ja być apostołem tej prawdy.

czytaj więcej...