Aktualności

2023-03-18 16:11

św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Panny Maryi – Uroczystość – 19 marzec

EWANGELIA (Mt 1, 16. 18-21.24a) – czytania

DAĆ SIĘ POPROWADZIĆ BOGU

ks. Mariusz Krawiec 

Maryja i Józef zostali wybrani przez Boga do szczególnej misji. Maryja otrzymała przywilej bycia matką Syna Bożego. Józef miał stać się ziemskim opiekunem Jezusa.   W dniu dzisiejszym w sposób szczególny oddajemy cześć świętemu Józefowi. Ten zakochany w Maryi mężczyzna przeżył niewątpliwie szok, gdy dowiedział się, że wybranka jego serca spodziewa się dziecka.

 

Miłość, jaką odczuwał do Maryi, była na tyle silna i szlachetna, że pomimo, iż nie rozumiał tego, co się stało, zamierzał jedynie oddalić ją potajemnie, aby nie narazić jej na zniesławienie. Chciał wziąć na siebie całą winę za „przedmałżeńską” ciążę Maryi, choć wiedział, że nie on jest ojcem dziecka. I wtedy też zainterweniował Bóg. Posłał swojego anioła, aby we śnie wyjaśnił Józefowi całą sytuację związaną z Maryją.

.
Bóg, wybierając ludzi do określonej misji, zawsze będzie dawał im naprowadzające znaki. Oczywiście wolą człowieka jest, czy znaki te właściwie odczyta i będzie chciał pójść za nimi.

.
Życie Józefa po przyjęciu misji, jaką otrzymał od Boga, zmieniło się. Przyjął na siebie obowiązek opiekuna Syna Bożego. Respektował dozgonnie dziewiczość Maryi. Zrezygnował ze swoich ludzkich ambicji i naturalnych pragnień.

.
Warto jest dziś prosić świętego Józefa, aby wypraszał dla nas łaskę posłuszeństwa wobec woli Bożej. Abyśmy otwierali serca na impulsy Ducha Świętego, który da nam zrozumienie Bożych natchnień. By nasza wola była na tyle silna, aby zdecydowanie iść  za głosem Bożych natchnień i wytrwać do końca na drodze, którą wyznacza nam Pan.

Józefowe fiat objawiło sprawiedliwość Boga wyrażoną w już spełnionym znaku Dziewicy i Jej Syna.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

 

czytaj więcej...