Aktualności

2023-03-19 16:11

św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny – Uroczystość – 19/20 marzec

EWANGELIA (Mt 1,16.18-21.24a) – czytania

DAĆ SIĘ POPROWADZIĆ BOGU

ks. Mariusz Krawiec SSP

Maryja i Józef zostali wybrani przez Boga do szczególnej misji. Maryja otrzymała przywilej bycia matką Syna Bożego. Józef miał stać się ziemskim opiekunem Jezusa.   W dniu dzisiejszym w sposób szczególny oddajemy cześć świętemu Józefowi. Ten zakochany w Maryi mężczyzna przeżył niewątpliwie szok, gdy dowiedział się, że wybranka jego serca spodziewa się dziecka.

 

Miłość, jaką odczuwał do Maryi, była na tyle silna i szlachetna, że pomimo, iż nie rozumiał tego, co się stało, zamierzał jedynie oddalić ją potajemnie, aby nie narazić jej na zniesławienie. Chciał wziąć na siebie całą winę za „przedmałżeńską” ciążę Maryi, choć wiedział, że nie on jest ojcem dziecka. I wtedy też zainterweniował Bóg. Posłał swojego anioła, aby we śnie wyjaśnił Józefowi całą sytuację związaną z Maryją.

.
Bóg, wybierając ludzi do określonej misji, zawsze będzie dawał im naprowadzające znaki. Oczywiście wolą człowieka jest, czy znaki te właściwie odczyta i będzie chciał pójść za nimi.

.
Życie Józefa po przyjęciu misji, jaką otrzymał od Boga, zmieniło się. Przyjął na siebie obowiązek opiekuna Syna Bożego. Respektował dozgonnie dziewiczość Maryi. Zrezygnował ze swoich ludzkich ambicji i naturalnych pragnień.

.
Warto jest dziś prosić świętego Józefa, aby wypraszał dla nas łaskę posłuszeństwa wobec woli Bożej. Abyśmy otwierali serca na impulsy Ducha Świętego, który da nam zrozumienie Bożych natchnień. By nasza wola była na tyle silna, aby zdecydowanie iść  za głosem Bożych natchnień i wytrwać do końca na drodze, którą wyznacza nam Pan.

Józefowe fiat objawiło sprawiedliwość Boga wyrażoną w już spełnionym znaku Dziewicy i Jej Syna.

 

czytaj więcej...