Aktualności

2022-10-21 16:11

św. Jana Pawła II – Uroczystość – 22 październik

EWANGELIA (J 21, 15-17) – czytania

MIŁOŚĆ JEST ZARAŹLIWA

ks. Mieczysław Łusiak

Jezus zadaje Piotrowi pytanie „Czy mnie kochasz?” nie na początku znajomości, ale dopiero na krótko przed wstąpieniem do Nieba. Bóg nie oczekuje, że pokochamy Go od razu, bez poznania Go i doświadczenia Jego miłości. Miłość jest zaraźliwa. Jezus doskonale o tym wie, dlatego najpierw obdarza Piotra miłością, a gdy widzi, że Piotr zaraził się nią, posyła go do innych, aby ich zarażał miłością.

 

Patron dnia dzisiejszego, Papież, św. Jan Paweł II, całym swoim życiem wskazywał, „zarażał” nas Chrystusem i Jego Matką. Przypominał, abyśmy wsłuchiwali się w Ich głos i powtarzali zawsze, a szczególnie w chwilach cierpienia, osamotnienia „Panie! Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że cię kocham!”.

 

Tak wiele nauk św. Jana Pawła II słyszeliśmy, mamy do nich łatwy dostęp każdego dnia. Ale czy o nich pamiętamy? Czy je stosujemy na co dzień?

 

Czy potrafimy zarażać innych miłością? Jeśli nie, to może sami, póki co, za mało zaraziliśmy się nią? Może trzymamy się zbyt daleko od Jezusa i Maryi? Prośmy o tą zdolność zarażania innych tą miłością św. Jana Pawła II.

czytaj więcej...