Aktualności

2022-12-26 16:11

św. Jana Apostoła i Ewangelisty – ŚWIĘTO – 27 grudnia

EWANGELIA (J 20, 2-8) – czytania

ABYŚMY UJRZELI I UWIERZYLI

ks. Mariusz Szmajdziński

Jan nie rozstawał się z Jezusem, lecz zawsze był blisko Niego i był Mu wierny do końca. Janowi pod krzyżem Jezus dał Maryję za Matkę, Matkę wszystkich ludzi.  Nic więc dziwnego, że na wiadomość o pustym grobie pobiegł tam w poranek wielkanocny. Miłość umiłowanego ucznia nie pozwoliła mu siedzieć bezczynnie w Wieczerniku. Dlatego pobiegł do miejsca, w którym pożegnał swojego Mistrza.

Więcej, miłość dała Janowi moc, aby wygrał ten bieg do jedynej w swoim rodzaju mety, gdzie ujrzał i uwierzył.

 

Nagrodą był więc nie tylko ogląd pustego grobu (doświadczenie prawdy), ale i wiara (doświadczenie łaski). Jan przekazuje nam tę łaskę i prawdę, abyśmy także my ujrzeli i uwierzyli. Uwierzyli tej miłości, którą Bóg nas umiłował, a następnie świadczyli o niej wobec wszystkich ludzi.
.
Panie, w tych dniach biegnę do żłóbka, aby się wpatrywać w Twoją miłość objawioną w nowo narodzonym Dziecięciu. Patrzę w taki sposób, abym i ja ujrzał i uwierzył, i świadczył o Tobie.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...