Aktualności

2021-09-28 17:11

św. Archanioła Michała (Hetman Maryi), Gabriela i Rafała – Święto – 29 wrzesień

EWANGELIA (J 1,47-51) – czytania

WYZNANIE WIARY

ks. Mariusz Krawiec 

Wizja otwartego nieba, aniołów i zstępującego Syna Człowieczego to obietnica, jaką otrzymują wierzący w Chrystusa. Wyznanie wiary w Jezusa jako Zbawiciela jest dla nas gwarancją zbawienia. Potwierdzają ją święci mistycy, którzy tak jak św. Faustyna Kowalska mówią o niepojętnej piękności i szczęściu, jakie czekają nas po śmierci (zob. Dzienniczek, 777-778). Zanim osiągniemy niebo, tutaj, na ziemi, musimy dokonywać ciągłych wyborów pomiędzy wiarą a pokusą niewiary, pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy tym, co duchowe, a tym, co cielesne. Natanael wyznał swoją wiarę, uznając Jezusa za Zbawiciela. Pójdźmy w jego ślady. 
.

Mój Zbawicielu, stając przed Tobą, uznaję, że tylko Ty jesteś moim Bogiem i tylko Tobie pragnę służyć. Przyjmij moje wyznanie wiary i odpuść grzechy, które popełniłem.

czytaj więcej...