Aktualności

2022-11-29 16:11

św. Andrzej, Apostoł – Święto – 30 listopad

EWANGELIA (Mt 4,18-22) – czytania

MOC SŁOWA JEZUSA

ks. Mariusz Szmajdziński

Jezus, Odwieczne Słowo, objawia swoją boskość właśnie przez wypowiedziane słowo. Tak niegdyś Bóg stwarzał świat – wyrzekł słowo i stało się. Teraz wypowiada je Jezus i dokonuje nowego stworzenia w sercu człowieka. Jego wezwanie, aby pójść za Nim, sprawia gruntowną przemianę zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Wypowiedziane przez Jezusa słowo dało bowiem moc, aby natychmiast zostawić wszystkich i wszystko, co było dotychczasowym sensem życia, i pójść za Nim. Pierwsi powołani, w tym św. Andrzej, ruszają w nieznane jak niegdyś Abraham. Przecież jeszcze wówczas nie rozumieli, co znaczy łowić ludzi. Jednak posłuszni słowu poszli i rzeczywiście stali się wielkimi rybakami ludzi.
.
Panie, powołanie jest darem, który trzeba usłyszeć w swoim sercu. Ty mówisz, abym poszedł za Tobą, i ukazujesz mi wspaniałą perspektywę współpracy z Tobą dla dobra ludzi.

czytaj więcej...