Aktualności

2022-10-28 16:19

Strona internetowa Kaplicy Na Brzegu ma już 9 lat – 29 październik

29 października mija 9 lat od powstania strony internetowej Kaplicy Na Brzegu.

To już 9 lat jak otrzymaliśmy dodatkową, szczególną łaskę od Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski w Kaplicy Na Brzegu, aby tak jak Ona opierając się na całkowitym i bezgranicznym zaufaniu do Ducha Świętego głosić i szerzyć cześć o Maryi. Jeśli mówisz innym o Matce Bożej, to będziesz też mówić o Bogu Ojcu, o Jego Synu Jezusie Chrystusie i o Duchu Świętym.

I tak od 9 lat przyświeca nam hasło: IDŹMY I GŁOŚMY JAK MARYJA . To działanie zmobilizowało nas do jeszcze większego rozsławienia czci naszej Najukochańszej Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski w Kaplicy Na Brzegu, Pani Jasnogórskiej, i tak od marca 2015 roku jesteśmy na FACEBOOKU, a od grudnia 2017 roku na TWITTERZE.

Chcemy w tym miejscu podziękować wam wszystkim, bo wiemy, że wspólne z wami ją tworzymy, dziękujemy za bardzo liczne odwiedziny, a także za jej rozpowszechnianie nie tylko wśród rodziny, ale i dalej po za granicami Kasiny Wielkiej, a także po za granicami Polski skąd wiele napływa również intencji, próśb i podziękowań do naszej Najukochańszej KRÓLOWEJ, która tu w Kaplicy Na Brzegu już od ponad 250 lat króluje, uzdrawia, błogosławi, ociera łzy, pociesza, daje nadzieję… za to wszystko wam bardzo dziękujemy i polecamy wszystkich opiece Matce Bożej Częstochowskiej Królowej Polski w Kaplicy Na Brzegu. Zobacz pierwszą publikację

.

A tak o Kaplicy Na Brzegu przed laty powiedział i zapisał nasz św. Jan Paweł II wówczas bp Karol Wojtyła :

Kasina Wielka, 16-17 V 1962, wizytacja kanoniczna. Biskup Karol Wojtyła  odwiedził punkty katechetyczne:

(…) Prócz tego kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej „na Brzegu”, gdzie wierni modlą się stale, palą świece, a czasem odprawia się Msza św.”

(W protokole wizytacyjnym).

 

czytaj więcej...