Aktualności

2020-10-11 14:29

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz. Złe myśli i źli doradcy

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

Bóg Ojciec: Posłuchaj, złe myśli zakradają się do serca człowieka z dołu ciemnego i ohydnego. Tam jest mieszkanie złych myśli i serc. Walcz z nimi jak z największym wrogiem. Wysłuchaj Moich słów i zaufaj. Sprzeciwiaj się tym myślom, które nie są od dobrych duchów. Te myśli są zawsze fałszem i mają na końcu swojej drogi zniszczenie. Ich droga to ból, wstyd, rozczarowanie. Porzuć je, jak się porzuca zbędny ciężar, który niesiony obija i ociera kończyny. Ci podli posłańcy księcia ciemności [złe duchy] pragną upodlić twoje serce. Nadać mu cierpki smak. Wypełnić je żalem, złością i niedowierzaniem.

 

Nie słuchaj złych doradców. Miej swój rozum. Jesteś dzieckiem Boga i choć jak młody król otrzymujesz wielu doradców, nie polegaj na nich i nie dowierzaj ich radom. Rozstrzygaj, które wnoszą pokój, a które go burzą. Naucz się tej sztuki. Twoje oblicze niech będzie jak niczym niezmącona woda. Ufne, spokojne i opanowane. Słowa są jak strzały wypuszczane z łuku, a ty mówiąc wiele i bez zastanowienia, jesteś jak łucznik wypuszczający strzały, kiedy i gdzie popadnie. Najpierw wyznacz cel. Później wybierz strzałę, a dopiero po opanowaniu tych czynności wypuszczaj twoją strzałę. Zanim jednak nie opanujesz strzał i nie upewnisz się co do celu, milcz. A w milczeniu przeglądaj twoje strzały. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Zobacz też:

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...