Aktualności

2020-10-11 14:30

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz. Zadowolenie dziecka

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

Bóg Ojciec: Posłuchaj, Moje dziecko. Usposobienie człowieka zależy w wielkiej mierze od jego rozumowego podejścia do życia. Zadowolenie nie jest wynikiem nieustannego powodzenia, ale umiejętności przyjmowania z ufnością zarządzeń i dopustów Bożych. Każdą niedogodność i komplikację, pokrzyżowanie planów własnych, można widzieć jako prześladującego człowieka pecha albo jako błogosławioną okazję do składania Bogu ofiary z własnej niedoskonałej i szukającej swego woli człowieka.

 

Kiedy życie staje się czasem łaski, a czas ten jest skończony, w umyśle tak ukształtowanego już człowieka czas łaski jest właśnie błogosławieństwem. Doświadczenia przychodzące na człowieka w tym czasie są okazją do oczyszczenia się z miłości własnej i rozwinięcia w sobie miłości Bożej, czyli umiejętności prawdziwego miłowania. Kiedy człowiek dojrzały uświadamia sobie bogactwo duchowe takich doświadczeń, dostrzega, jak wielką wynosi z nich korzyść, potrafi się nimi cieszyć, pomimo że po ludzku nie ma powodu do radości.

 

Postawa wdzięczności za wszystko, co przynosi dzień, uczy człowieka dostrzegać wiele więcej niż czubek własnego nosa. Radość, jaka w nim się pojawia, nie jest więc już związana z konkretnymi wydarzeniami w życiu, które jednak przeplatają się z przykrościami i zawodami, ale z postawą wdzięczności za wszystko, co Bóg raczy zesłać na duszę Mu oddaną dla jej dobra, a czasem dla dobra większego i tajemniczego, którego dostrzega tylko Bóg.

 

Wstrzymanie się od narzekania wydaje się być szczytem marzeń dla doświadczonych dusz, ale to nie wystarczy. Powstrzymywanie ust jest umartwieniem zbyt płytkim. To jak kipiące mleko, które lada chwila wyleje się z garnka. Chcę, aby dusza, która pragnie być podobna dziecku, nigdy nie dochodziła do tego stanu.

 

Pokora i uznanie nad sobą wszechpanującej dobroci Boga winna wyciszać duszę wewnętrznie. Walka może trwać w głębi duszy, ale serce powinno pozostawać spokojne i ufne. Ja jestem zawsze. Ja jestem zawsze dobry. Widzę cię. Rozumiem. Wiem. Nie bój się. Choćby waliło się Niebo, wszystko jest dobrze. To Moja rzecz, nie twoja. Moje zmartwienie, nie twoje.

 

Pamiętaj, że jesteś tylko dzieckiem, które może wyczuwać smutek ojca, ale poza pocałunkiem i pieszczotą, poza uśmiechem kochającego dziecka, nic więcej nie potrafi mu dać. Dwulatek nie rozwiąże problemów finansowych rodziny, nie rozpędzi wierzycieli, nie rozwikła zawiłości podatkowych ani nie przejmie odpowiedzialności, która przygniata ojca. To sprawy dorosłych. Przy świadomości bycia dzieckiem Boga potrzebna jest pokora do właściwego odbierania wydarzeń w świecie i we własnej duszy.

 

Jesteś małym dzieckiem. Nie żądam od ciebie rzeczy, które cię przerastają. Bądź Moją pociechą, uśmiechem i pocałunkiem zawsze, niezależnie od tego, jak posępne wydaje ci się Moje oblicze, a im bardziej wydaje ci się zagniewany, tym bardziej potrzebuję twoich pieszczot i twoich uśmiechów. Okazuj Mi więc wdzięczność i zadowolenie, a tym będę zawsze pocieszony. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Zobacz też:

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...