Aktualności

2020-10-15 15:19

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz. Spontaniczność dziecka

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

Bóg Ojciec: Nie gań się za spontaniczność. Z łatwością i zachwytem przychodzi ci mówić o rzeczach niezwykłych. To dobrze. Świat każe ci ukrywać prawdę i na pierwszym miejscu stawiać własny wizerunek i poparcie społeczne. Nie. Nie wszyscy zrozumieją, ale to nie jest powód, aby ukrywać prawdę. Jak dziecko mów to, co ci leży na sercu, i nie zniechęcaj się, jeśli nie każdy pojmie i doceni twoje słowa. Ty pozostań dzieckiem słodkim Mojemu spojrzeniu. Staraj się o tę prostotę w myślach, mowie i uczynkach. Jest dobrem. Zaufaj mi.

 

Dzieci są urzekające w swoich wypowiedziach właśnie przez tę prostotę. Szczególnie wobec Mnie staraj się zawsze zachować tę postawę dziecka. Nie udawaj kogoś innego. Nie udawaj, że nigdy się nie dziwisz, nie zasmucasz, nie masz wrażliwości. Nie wstydź się własnych uczuć. Prostota i spontaniczność są cechami, które człowiek najszybciej traci, ale ci, którzy ich nie stracili, są ulubieńcami Boga.

 

Zastanów się, jak chętnie pielgrzymujesz do krajów Ameryki Południowej, gdzie ludzie są prostsi od Europejczyków, u których nie zobaczysz ani uśmiechu, ani zdziwienia, ani wzruszenia, ani zachwytu. To ludzie, którzy nauczyli się doskonale ukrywać własne uczucia nie tylko przed innymi, ale również przed sobą.

 

Naturalność ludności biedniejszych krajów jest dla dekadenckiej Europy prawdziwą rozkoszą. Stąd zachwyt nad podróżami. Tęsknota za miejscami i ludźmi, którzy są jeszcze normalni, to znaczy nie przetworzeni przez kulturę medialną XXI wieku. Skostnienie i samokontrola narodów bogatych doszła do tego stopnia nienaturalności, że owocuje wieloma chorobami psychiki i ciała, nie mówiąc już o chorobach ducha.

 

Mając to na uwadze, staraj się być jak dziecko. Nie kontroluj każdej swojej reakcji. Zachowuj się normalnie. Jeśli w twoim sercu jest Bóg, zawsze będzie to reakcja czysta. Pracuj raczej nad dobrocią i czystością serca, a nie nad ukrywaniem swojej prawdziwej twarzy i kontrolą zewnętrzną. Ja widzę na zewnątrz i wewnątrz i chcę, aby twoje wnętrze i twoje reakcje zewnętrzne stanowiły jedno, tak jak to jest u dzieci. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Zobacz też:

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...