Aktualności

2020-10-01 12:51

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz. Serce dziecka

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

Bóg Ojciec: Posłuchaj Mnie. Chcę uczynić cię na powrót dzieckiem. Dzieckiem Ojca. Pewne wady, które rozwinął w tobie świat, grzech, zranienia i zawody, rozczarowania i utracone złudzenia można zwalczyć wielką wiarą i ufnością. Miłość potrafi przemienić serce człowieka, a Ja chcę dla ciebie serca dziecka. To, co podoba Mi się w dzieciach, to nie ich niewiedza. Nie będziemy więc pracować nad unikaniem rozwoju umysłowego czy umiejętności potrzebnych człowiekowi w życiu. Cudem, który pragnę uczynić w duszach Mi oddanych, jest uczynienie ich serc podobnymi sercom dzieci. To z serca pochodzą myśli, słowa i działania. Jeśli zmieni się serce człowieka, zmienia się całe jego postępowanie, a co za tym idzie życie.

 

Wielu ludzi nie może postąpić na drodze Bożej, bo zajmują się skutkiem, a nie przyczyną. Próbują zwalczyć swoje wady i złe zachowanie na siłę. To się czasem udaje zewnętrznie, ale w sercach pozostają mściwi, gniewni, pełni żalu, fałszywi i przebiegli. Zmiana postępowania powinna dokonać się w sercu. Tylko wtedy jest trwała i prawdziwa. Tylko wtedy jest wynikiem nawrócenia.

 

Serce dziecka jest czyste, dlatego czyste są jego intencje, słowa i czyny. Z czasem, kiedy dziecko uczy się zła, traci swoją niewinność. Zranienia, bolesne doświadczenia i brak miłości kształtuje w nich postawy obronne, przez co przestają być dziećmi. Dzieci dziedziczą też wady i złe skłonności po rodzicach, przez co już w dzieciństwie mogą przejawiać próżność, chciwość i przebiegłość. Wnikliwy rodzic będzie umiał dostrzec te wady i w porę zacząć nad nimi pracę, bo kiedy dziecko dorośnie, wówczas skłonności te nie tylko staną się silniejsze, ale również uwarunkują wszystkie późniejsze wybory ich dzieci i będą to wybory złe.

Ja będę mówił o sercu dziecka, które jest wolne od tych chorób, w duszy wolnej, ochrzczonej. Dzieci bowiem w obecnym czasie zbyt szybko przestają być dziećmi i tracą cechy, o których będę mówił. To jednak nie jest istotą tych Orędzi. Chcę dać ci wiedzę o doskonałości, do jakiej stworzyłem człowieka, i o wadach, jakie te doskonałość wypaczają. Dzięki Mojej łasce i twojej dobrej woli możesz ponownie osiągnąć tę czystość serca, jaką posiadają dzieci, mimo że serce twoje doznało cierpienia i zawiodło się na człowieku. Człowiek jest zawodny. Rani boleśnie, ale to nie powinno mieć wpływu na ciebie.

 

Jeśli potrafisz przebaczać, zdołasz osiągnąć ten ideał, do którego dążymy. Serce Moje jest bowiem niezmienne, mimo że doświadczyło ogromnego cierpienia i w sposób niewypowiedziany zawiodło się na człowieku. Ja jednak nie stałem się z tego powodu okrutnym Bogiem. Nie stałem się sarkastyczny, złośliwy, przebiegły i dwulicowy. To prawda, że nie odczuwam lęku, który jest powodem wielu ludzkich wad. Odczuwam jednak każdy zawód tak dotkliwie, jak nie doświadcza tego żadna istota ludzka, bo Boskość jest najdelikatniejszą substancją duchową właśnie z powodu wszechmocy, wszechbytu i wszechwiedzy. Ale to jest dla ciebie zbyt trudne. Wiesz jednak, że im czystsze serce, tym bardziej boleje nad złem. Niech to będzie dla ciebie wyjaśnieniem.

Jutro więc rozpocznę Moją naukę, bo jesteś duszą słodką, a wady są tylko naleciałością świata. Rozumiesz? Jak kurz pokrywający piękny dzban. Zdmuchnę go. Przyjdź i słuchaj. Nie mogę się doczekać już pracy, którą pragnę podjąć w twojej duszy, aby jej słodycz nie mieszała się z ziarnkami pieprzu. Mimo tych ziaren i tak jest Moją ulubioną. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Zobacz też:

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...