Aktualności

2020-10-19 13:33

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz. Poznawanie zła

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

Bóg Ojciec: Jestem. Zapisuj. Poznawanie zła nie należy do obowiązków dzieci Bożych. Wy macie unikać wszelkiego zła, aby was grzech nie opanował. Nakazałem wam szukać i poznawać waszego Boga. To jest waszą powinnością i cnotą. Poznawanie zła jest złem, bo czegokolwiek szukasz, to znajdziesz. Dzieci są dziećmi przez swoją niewinność. Niewinność i nieznajomość zła jest istotą duszy dziecięcej. Przez swój brak znajomości zła zachowuje w czystości myśli i pragnienia. Oczy dziecka są czyste. Choćby inni widzieli zło, dziecko go nie dostrzeże, bo nie rozpozna tego, czego nie zna. Dzięki swojej czystości czuje jednak naturalny wstręt do grzechu i lęk przed złem. Łaska Boża działa w nieświadomej duszy ponad wiedzą i biegłością rozumu.

 

Poznawanie zła rozbudza w człowieku złe myśli pragnienia i instynkty. Próba zrozumienia zła prowadzi nieuchronnie do przybliżania się do zła. Zło potrafi wabić duszę przez swoją tajemniczość. Tajemnica zła jest jednak pokusą wciągającą duszę na samo dno. Na dnie tajemnicy zła jest zło w czystej postaci [PIEKŁO]. Bez domieszki słabości i żalu. To sam szatan pogrążony w swojej mrocznej nienawiści do człowieka, świata stworzonego i jego Stwórcy.

 

Zło potrafi być bardzo wciągające przez rozbudzenie w człowieku początkowo oburzenia, potem stopniowo i sprytnie ciekawości, aż do pożądania do głębnego przypatrzenia się jego tajemnicy. Jak wąż hipnotyzuje swoją ofiarę, która sama pozwala się schwytać i połknąć. Bądźcie świadomi tego hipnotyzującego działania zła. Nie mogąc dojrzeć i pojąć jego mrocznej tajemnicy, naiwna ofiara podchodzi wciąż bliżej, a kiedy pozwoli się zwabić, jest już za późno, aby się wycofać. Pozna całą tajemnicę zła, będąc przez nią pożartą. Wąż jest symbolem zła, grzechu i pokusy, bo jako zwierzę uosabia sposób działania złych duchów.

 

Poznawanie więc zła jest próbą poznania szatana, a więc dokładną odwrotnością próby poznania Boga, co jest waszym zadaniem na to życie. Dlatego czytanie o złych ludziach i zgłębianie motywów działania złych ludzi jest również złem, bo prowadzi do pewnej fascynacji światem zła. Początkowo wywołanej oburzeniem, stopniowo jednak coraz większa ciekawość prowadzi do powstania złej fascynacji i złych doznań.

 

Unikajcie więc poznawania historii zbrodni i morderstw, zagadek kryminalnych, okrucieństwa i wszelkich dewiacji, które są zawsze pochodną grzechu i naturą szatana. Strzeżcie się horrorów, książek kryminalnych i odkrywania mrocznych rytuałów zła, wszelkich wtajemniczeń i magii. To wszystko omamia czysty umysł i zatruwa serce. Unieruchamia naturalne w człowieku mechanizmy obronne: poczucia wstydu, wstrętu i lęku. Unieruchamia rozum. Pozostawia duszę spętaną pragnieniem wniknięcia głębiej w świat tajemnic, aby zwieść i zabić duszę. Za prawdę, mówię wam, kto szuka zła, znajdzie je, a kto pragnie je poznać, pozna je. Zło jest osobą, która pragnie być szukana i pożądana, aby pożerać swoje ofiary. Strzeżcie się pragnienia poznawania i zrozumienia zła, bo pragnienie poznawania i zrozumienia zła jest już pragnieniem zła. Błogosławię was po tej przestrodze, abyście byli czujni i bezkompromisowi w tej walce. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Zobacz też:

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...